Wat is Kanjertraining?

 

Kanjer

 

 

 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen.

Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.

 

 

Kanjertraining op Zonnewereld 

 

Kanjer

Er zijn in groep 1 t/m 8 wekelijkse lessen. In onze nieuwsbrief 't Zonnetje verschijnt regelmatig een publicatie van de actuele thema's en informatie voor ouders. Onze gehele team is gecertificeerd. Elk jaar zijn er "open lessen" waar u als ouder(s) aan kunt deelnemen. Deelnemen betekent dat u meedoet met alle oefeningen die de groep doet en dat u zich aan de afspraken houdt, die op de poster vermeld staan.

Zonnewereld is een Kanjerschool. Om een veilige school te zijn, hanteren wij de regels van de Kanjertraining door de hele school. Onderstaande afspraken gelden voor een ieder die in de school is. Kinderen, stamgroepleiders en ouders.

 

 Inline image

 

 

Meer info? www.kanjertraining.nl


Op Zonnewereld gaan wij zo met elkaar om:

Als iemand iets doet wat je niet fijn vindt, zeg je ‘wil jij stoppen met …, ik vind dat niet fijn. (.wat de ander doet.)’. Als je het niet zelf kunt oplossen, ga je naar de stamgroepleider.

  
Tien Gouden Regels voor ouders:

De Jenaplanschool Zonnewereld is een school waar medewerkers, leerlingen en ouders in goede sfeer met elkaar omgaan. Hierbij is het Kanjerprotocol leidend in de omgang met elkaar.

 

1.    Houdt u aan de schoolregels en Kanjerafspraken, deze gelden niet alleen voor uw kind en de stamgroepleider,   

       maar ook voor u. Draag als ouder bij aan een goede sfeer binnen Zonnewereld.

2.    Benader uw kind, andere kinderen, de stamgroepleider en andere ouders positief, met oprechte aandacht en

       met respect.

3.    Respecteer de stamgroepleider als professional. Werk samen, sta open voor elkaars mening en werk mee

       aan gezamenlijke oplossingen.

4.    Participeer actief als begeleidende ouder tijdens schoolactiviteiten en wees ondersteunend aan de        

       stamgroepleider. U heeft een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Instructies van de stamgroepleider en school dienen te worden opgevolgd.

5.    Beperk het gebruik van mobiele telefoon zo veel mogelijk.

6.    Breng uw kind op tijd in de groep.

7.    Maak een afspraak met de stamgroepleider buiten de lestijden als u meer tijd nodig heeft. Beperkt u    

       voorafgaand aan de les alleen tot een korte overdracht.

8.    Bewaar de rust in het schoolgebouw, stilte in de gangen tijdens de lesuren

9.    Op school, naast het schoolgebouw en tijdens schoolactiviteiten wordt niet gerookt en geen alcohol of

       drugs gebruikt in de nabijheid van kinderen.

10. Schelden, dreigen en lichamelijk geweld worden niet geaccepteerd en worden zo nodig gemeld bij de

      politie.

 


Regels ten aanzien van het gebouw:

-  We lopen in de gangen.

-  Tijdens schooltijd is het rustig op de gangen (van 8:15 tot 13:45 uur).

-  De teamkamer, kopieerkamer en de magazijnen zijn voor de groepsleiders.

-  Met spullen van school en van elkaar doen we zuinig.

 

 

 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...