Inschrijven

 guus

 

 

Rondleiding:

 

Een rondleiding geeft u, als nieuwe ouder(s)/verzorger(s), veel informatie over de school en het jenaplanconcept.

De rondleiding wordt gedaan door de schoolleider Coen de Hoop. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de presentatie vertelt Coen over de school en neemt hij u mee de school door, zodat u zelf een indruk kan krijgen van de school in bedrijf. 

Wilt u zich aanmelden voor een rondleiding? Wees welkom!

Belt u met de administratie van Zonnewereld op 030-6668579, optie 1 of mail haar op info@zonnewereld.nl

 

Inschrijven:

foto

 

Vanaf 1 oktober 2021 gaat onderstaande wetgeving in:

Vanaf 1 oktober 2021 gaat het aanmelden bij 107 basisscholen in Utrecht volgens de nieuwe manier: centraal via 1 aanmeldformulier zodra een kind 3 wordt. Medezeggenschapsraden ((G)MR) van de scholen, waarin ouders en leerkrachten zitten, hebben hiervoor hun akkoord gegeven. Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website

naardebasisschool.utrecht.nl

Een van de voorwaarde om aangenomen te worden is dat u de rondleiding heeft gevolgd.

 

Zij-instroom groep 1 t/m 8
Heeft u kinderen die willen instromen in de groepen 1 t/m 8? Neem dan contact op met één van de intern begeleiders.

Ellen de Rijk  

Marije Nonner

 

Zonnewereld streeft naar stamgroepen van 27 kinderen. (Groep 1-2 is hierop een uitzondering i.v.m. de instroom gedurende het jaar)

Het maximaal aantal kinderen per leerjaar is 45.

 

Op dit moment zijn de aantallen per leerjaar als volgt:

Leerjaar 1 heeft 45 kinderen

Leerjaar 2 heeft 60 kinderen

Leerjaar 3 heeft 45 kinderen

Leerjaar 4 heeft 52 kinderen

Leerjaar 5 heeft 45 kinderen

Leerjaar 6 heeft 51 kinderen

Leerjaar 7 heeft 37 kinderen

Leerjaar 8 heeft 42 kinderen

Heeft u vragen over bovenstaande neem dan gerust contact met ons op.

 

Zij-instroom binnen de wijk
Wanneer uw kinderen momenteel op een school binnen de wijk zitten (Blink, Fonkeling of OBS Vleuterweide ) verloopt eventuele overplaatsing via desbetreffende directie.

 

Contact:
Als u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op 030-6668579 en vragen naar de administratie. U kunt ook een mail sturen naar info@zonnewereld.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...