Lestijden en vrije dagen

Lestijden

 

Maandag t/m vrijdag

08:15 - 13:45

 

Dagelijks is er inloop van 8:05 tot 8:15 uur. Kinderen en ouders mogen om 8:05 uur naar binnen, zodat zij rond kunnen kijken en de kinderen rustig de overstap van thuis naar school kunnen maken. Zolang ouders in het lokaal zijn, zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen kind. U kunt bijvoorbeeld samen een boekje lezen of even naar het werk van uw kind kijken. Wij willen precies om 8:15 uur met het onderwijs beginnen, verlaat u daarom de school vóór 08:15.

In de pauze van 11:45-12:15 gaan de kinderen een half uur naar buiten met hun stamgroepleider. Lunchen doen zij daarna in hun groep met de eigen stamgroepleider.

 

 

Vakantierooster 2023-2024

 

Herfstvakantie  16 okt - 20 okt 2023
Kerstvakantie  23 dec - 07 jan 2024
Voorjaarsvakantie 17 feb - 25 feb 2024
Goede vrijdag  29 maart 2024
2e Paasdag  maandag 1 april 2024
Meivakantie   27 apr - 12 mei 2024
2e Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 12 juli - 25 aug. 2024

 

Studiedagen 2023-2024

 

08 t/m 10 november 2023 kamp, groep 1-2 vrij

06 december 2023

24 januari 2024, kinderen vrij vanaf 12:00

26 fenruari 2024

25 en 26 april 2024

10 juli 2024

 11 juli 2024 

12 juli 2024

 

De studiedagen vloeien voort uit de beschreven doelen in het jaarplan, die vervolgens omgezet zijn in zowel individuele- als teamscholing dat beschreven staat in het nascholingsplan. 

 

Alle informatie betreft vakanties, studiedagen van team Zonnewereld, actuele thema’s vindt u in de kalender op Social Schools.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...