POVO

 

 

Hieronder vindt u informatie over de overstap van Primair- naar Voortgezet onderwijs.

 

Meer informatie vindt u hier: https://www.naarhetvo.nl

 

De kinderen van groep 8 en hun ouders staan voor de keuze welk vervolgonderwijs de kinderen gaan volgen. Wij weten dat dit voor ouders en kinderen een belangrijke stap is, vandaar dat wij hier de uiterste zorg aan willen besteden.

 

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van kinderen uit groep 8 op de hoogte gesteld van de stappen om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze en de aanmelding voor de nieuwe school. In een gesprek met het kind en ouders wordt het advies van de school voor de schoolkeuze besproken. Het advies komt tot stand op basis van gegevens van de ontwikkeling van het kind (werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, toetsresultaten, observaties, cognitieve ontwikkeling).Tevens worden de stappen besproken die gezet moeten worden om het kind aan te melden voor de school voor voortgezet onderwijs.

 

De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO-procedure. Alle Utrechtse scholen houden zich aan de afspraken van de POVO-procedure. Zie voor meer informatie: http://www.sterkvo.nl/povo

De kinderen die bij ons uitstromen worden gekenmerkt als sociaal vaardige leerlingen. Het zijn kinderen die contact durven maken met hun omgeving. En onder andere vaardigheden bezitten als goed kunnen plannen, hulp durven vragen, kunnen discussiëren/ debatteren en zichzelf durven te presenteren. Verder leren de kinderen bij ons, ondersteund door de Kanjermethode, eigen keuzes maken en om te leren gaan met onszelf en anderen.
Hiermee vullen de kinderen hun rugzak binnen ons onderwijs met een goede basis in vaardigheden waarmee zij zich bekwaam kunnen maken voor uitdagingen in de 21ste eeuw.

 

De scholen die door onze kinderen en hun ouders gekozen worden zijn in:

 

2022-2023: Amadeus Lyceum, Minkema Minkemalaan, Niftarlake, Minkema Stein,

Yuverta Montfoort, Volt!, X11, Leidsche Rijn college, Utrecht Stedelijk gymnasium, Christelijke gymnasium, Academie10, Unic en Rientjes MAVO.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...