POVO

 

 

Hieronder vindt u informatie over de overstap van Primair- naar Voortgezet onderwijs.

 

Meer informatie vindt u hier: https://www.naarhetvo.nl

 

De leerlingen van groep 8 en hun ouders staan voor de keuze welk vervolgonderwijs de leerlingen gaan volgen. Wij weten dat dit voor ouders en leerlingen een belangrijke stap is, vandaar dat wij hier de uiterste zorg aan willen besteden.

 

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van leerlingen uit groep 8 op de hoogte gesteld van de stappen om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze en de aanmelding voor de nieuwe school. In een gesprek met de ouders (en de leerling) wordt het advies van de school voor de schoolkeuze besproken. Het advies komt tot stand op basis van gegevens van de ontwikkeling van de leerling (werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, toets resultaten, observaties, cognitieve ontwikkeling).Tevens worden besproken de stappen die gezet moeten worden om de leerling aan te melden voor de school voor voortgezet onderwijs.

 

De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde POVO-procedure. Alle Utrechtse scholen houden zich aan de afspraken van de POVO-procedure. Zie voor meer informatie: http://www.sterkvo.nl/povo

De leerlingen die bij ons uitstromen worden gekenmerkt als sociaal vaardige leerlingen. Het zijn kinderen die contact durven maken met hun omgeving. En onder andere vaardigheden bezitten als goed kunnen plannen, hulp durven vragen, kunnen discussiëren/ debatteren en zichzelf durven te presenteren. Verder leren de leerlingen bij ons, ondersteund door de Kanjermethode, eigen keuzes maken en om te leren gaan met ons zelf en anderen.
Hiermee vullen de leerlingen hun rugzak binnen ons onderwijs met een goede basis in vaardigheden waarmee zij zich bekwaam kunnen maken voor uitdagingen in de 21ste eeuw.

 

De uitstroom is tot stand gekomen door een koppeling van de Eind CITO en ons leerlingvolgsysteem:

  

De scholen die door onze leerlingen en hun ouders gekozen worden zijn in:

 

 

2019-2020: Amadeus Lyceum, Minkema Minkemalaan, Niftarlake, Minkema Stein,

Wellant Montfoort, Volt!, X11, Leidsche Rijn college, Utrecht Stedelijk gymnasium, Christelijke gymnasium, Academie10, Unic en Rientjes MAVO.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...