Jenaplanonderwijs

 

  

Hoe werkt jenaplanonderwijs in de praktijk? Het jenaplanonderwijs kent geen klassen, maar stamgroepen, waarin kinderen zitten die qua leeftijd maximaal vier jaar van elkaar verschillen. Jenaplanschool Zonnewereld heeft driejarige stamgroepen. Elk van deze stamgroepen heeft een eigen ruimte, waarvoor de kinderen veelal zelf verantwoordelijk zijn. Een focus in dit type onderwijs ligt op de samenwerking tussen kinderen, niet alleen van de eigen leeftijd, maar ook van andere leeftijden. Naast de focus op de intellectuele ontwikkeling wordt er in het jenaplanonderwijs nadruk gelegd op de ontwikkeling van creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs zodat de kinderen zoveel mogelijk ervaringen opdoen.

 

Inline image

De vier basisprincipes van het jenaplan, gesprek, spel, werk en viering, komen elke dag ritmisch terug. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vast weekschema, ons ritmisch weekplan, waarin onder andere kringgesprekken, instructies, zelfstandig werken en samenwerken rondom wereldoriëntatie thema's en creatieve vakken in opgenomen zijn, naast de vakken als taal, rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen en schrijven. Ook wordt gelet op een afwisseling van spanning en ontspanning tussen de activiteiten. Er is een duidelijke structuur te onderscheiden in elke stamgroep, waarbij de instructies en het zelfstandig werken aandacht krijgen. Door de sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden die kinderen door dit onderwijs aanleren, leren zij goed samenwerken en krijgen ze een sterk zelfbeeld. Dit horen wij terug vanuit het voortgezet onderwijs.

 

 

 

De kennis van de wereld wordt geïntegreerd in wereldoriëntatie thema's die schoolbreed uitgewerkt worden.

 

 

 

 

Wij zijn een Jenaplan gecertificeerde school. Meer informatie over het Jenaplanconcept vindt u op www.jenaplan.nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...