Handelingsgericht werken

 

 

Zonnewereld werkt handelingsgericht en gebruikt daarbij een werkcyclus waarbij elke groep groepsplannen opstelt voor een bepaald leergebied. Hierin wordt een stamgroep per leerjaar opgedeeld in een groep instructie afhankelijke leerlingen, instructie gevoelige leerlingen en instructie onafhankelijke leerlingen. Op deze manier krijgt elke leerling instructie die bij zijn/haar niveau past.

 

Inline image

 

Er zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. Er is een remedial teacher in dienst die bepaalde kinderen extra hulp biedt. Tevens is er een onderwijsassistent op Zonnewereld die deze groep kinderen extra aandacht kan geven.

 

Er zijn ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Sommige kinderen krijgen verrijkingsstof aangeboden in de groep, naast hun reguliere werk. Andere kinderen worden gescreend en, bij gebleken geschiktheid, in een Horizongroep geplaatst. Dit is een groep leerlingen die, buiten de stamgroep, met gelijkgestemden eenmaal per week extra uitdaging en verdieping aangeboden krijgen. De opdrachten kunnen zelfstandig in de stamgroep uitgewerkt worden.

 

Talent

Ieder kind heeft een talent. Sommige kinderen ontwikkelen dit talent zodanig dat zij op (semi) professioneel gebied dit talent inzetten. Zonnewereld biedt, in overleg met ouders, ruimte in het lesprogramma om dit talent te ondersteunen.

 

Sophie

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...