Aanmelding

 

Inline image

 

Rondleiding:

 

Een rondleiding geeft u, als nieuwe ouder(s), veel informatie over de school en het jenaplanconcept.

De rondleiding wordt gedaan door de waarnemend directeur Monique Gadellaa. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Van 8.45 uur tot 10.00 uur vertelt Monique over de school en neemt zij u mee de school door, zodat u zelf een indruk kan krijgen van de school in bedrijf.

Wilt u zich aanmelden voor een rondleiding? Wees welkom!

De data staan vermeld in de kalender.

Belt u met de administratie van Zonnewereld op 030-6668579, optie 1 of mail haar op zonnewereld@pcou.nl

 

Inschrijven:


Kleuters
Is uw kind tussen de drie en vier jaar, dan kunt u een aanmeldingsformulier invullen. Voor kinderen onder de drie jaar kunt u een vooraanmeldingsformulier invullen. Die worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra uw kind drie jaar is, neemt u contact op met de school om de vooraanmelding om te zetten in een aanmelding.

 

Zij-instroom groep 2 t/m 8
Heeft u kinderen die willen instromen in de groepen 2 t/m 8? Neem dan contact op met desbetreffende intern begeleider.

Marleen van Bladeren voor groep 1 t/m 4

Karlijn Wilckens voor groep 5 t/m 8.

 

Zij-instroom binnen de wijk
Wanneer uw kinderen momenteel op een school binnen de wijk zitten (Twaalfruiter of OBS Vleuterweide ) verloopt eventuele overplaatsing via desbetreffende directie.

 

Aanmeldingsformulier / vooraanmeldingsformulier

We vragen ouders die hun kind gaan aanmelden het formulier in te vullen. Wij zullen de ontvangst van dit formulier per e-mail bevestigen. Aanmeldingsformulier / Vooraanmeldingsformulier

Stuur het ingevulde formulier naar: Jenaplanschool Zonnwereld, Teunisbloemlaan 54, 3452 CB, Vleuten.

 

Leerlingstop
Zonnewereld heeft met de twee andere scholen in Vleuterweide afspraken gemaakt over plaatsing van de kinderen in de wijk Vleuterweide en daarmee ook over de groei. Elke school in Vleuterweide neemt haar deel van de basisopvang én van de piekopvang voor haar rekening. Dat resulteert in een bepaald aantal leerlingen per schooljaar. 

 

Wachtlijst
Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zijn er nog een paar plekken vrij in groepen die maximaal uit 30 kinderen bestaan. Voor informatie over eventuele ruimte op de wachtlijst kunt u een mail sturen naar zonnewereld@pcou.nl.

 

Contact:
Als u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op 030-6668579 en vragen naar de administratie. U kunt ook een mail sturen naar zonnewereld@pcou.nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...